امنیتــــــ

پیشرو در ارائه خدمات و محصولات امنیتی

نرم افـــــــــزار

تولید کننده اولین نرم افزار ایرانی مدیریت امنیت اطلاعات

استانـــــدارد

دارای مجوز از سازمان ملی استاندارد

خوش آمديد!

چنانچه برای اولين بار است كه جهت دريافت خدمات پشتيبانی با ما تماس گرفته‌ايد، با استفاده از فرم زير، درخواست خود را ثبت كنيد. در غير اين صورت، برای مشاهده‌ی وضعيت درخواست خود، جزئيات آن‌را در قسمت «مشاهده‌ی وضعيت» وارد كنيد.

جستجوی درخواست‌ها

ثبت درخواست

رمزينه‌ی امنيتی

مشاهده‌ی وضعيت